Vaiko gerovės komisija

 

Vaiko gerovės komisija (VGK)

  • Vaiko gerovės komisijos paskirtis– rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Komisijos sudėtis: 
Pirmininkė – Ramūnė Kriskuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininkės pavaduotoja – Ligita Petkuvienė, logopedė metodininkė;
Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Bersėnaitė;
Nariai –
Asta Želionienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Jolanta Jacėnienė, ikimokyklinio ugdymo  vyresnioji mokytoja;
Lina Butkevičiutė, visuomenės sveikatos specialistė.

 

Logopedės metodininkės Ligitos Petkuvienės konsultacijų laikas:

Antradieniais:

12.30-13.00

Ketvirtadieniais:

07.45-08.15

Penktadieniais:

12.00-12.45

 

Specialiosios pedagogės Ramūnės Kriskuvienės konsultacijų laikas:

Pirmadieniais:

07.30- 08.00

Ketvirtadieniais:

07.30- 08.00

 

Socialinės pedagogės Aistės Juknevičienės konsultacijų laikas:

Konsultacijų laikas derinamas individualiai

Švietimo pagalbą reglamentuojantys dokumentai:

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.396543

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,COLIUKĖ‘‘ ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO-PAGALBOS-NETINKAMAI-BESIELGIANTIEMS-MOKINIAMS-TVARKOS-APRAŠAS (1)

 

Informacija atnaujinta — 2022-11-15 | << ATGAL

Paieška

Laisvos vietos

Ankstyvojo amžiaus gr. – 0
3 m. amžiaus gr. – 0
3-4 m. amžiaus gr. – 0
5 m. amžiaus gr. – 0
Priešmokyklinėje gr. – 1

Renginių kalendorius

Kovo  2023
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Prisijunkite

Prisijunkite

Mes Facebook’e

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 Šiaulių l-d „Coliukė“
NEĮGALIESIEMS