Laisvos darbo vietos

2022-12-14 iki 2022-12-27  skelbiama atranka logopedo/specialiojo pedagogo darbo vietai užimti Šiaulių lopšelyje – darželyje ,,Coliukė“.

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė“.

Pareigybės pavadinimas: logopedas/specialusis  pedagogas.

Darbo krūvis: 0,75  etato logopedo

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai logopedui:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, specialiojo pedagogo (logopedo) profesinė kvalifikacija.
 2. Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius.
 1. Išmanyti vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių ugdytinių kabos sutrikimus.
 2. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, turinčiais kalbos sutrikimų, bendradarbiauti su pedagogais ir kitais specialistais, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 3. Išmanyti Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimo aprašo, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, Bendruosius ugdymo planus.
 1. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
 2. Mokėti naudotis IKT ir jas valdyti (technologinis raštingumas);
 3. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija (arba studijas patvirtinančio dokumento kopija, studijuojantiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programą); 
 • gyvenimo aprašymas;
 • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu:

Spindulio g. 7, Šiauliai, darzelis.coliuke@splius.lt

Atlyginimo dydis: nuo 1450 eur neatskaičius mokesčių nurodoma už 1 etatą. darbas – 0,75 etatu.

Atrankos data – 2023 m. sausio 5 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai pateikiami iki 2022-12-27d. 16 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną)

Informacija atnaujinta — 2022-12-14 | << ATGAL

Paieška

Laisvos vietos

Ankstyvojo amžiaus gr. – 0
3 m. amžiaus gr. – 0
3-4 m. amžiaus gr. – 0
5 m. amžiaus gr. – 0
Priešmokyklinėje gr. – 1

Renginių kalendorius

Kovo  2023
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Prisijunkite

Prisijunkite

Mes Facebook’e

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 Šiaulių l-d „Coliukė“
NEĮGALIESIEMS