KVIEČIAME DALYVAUTI PROJEKTE „MŪSŲ RYŠKIOJI ŠIAURINĖ ŽVAIGŽDĖ“

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ STEAM PROJEKTO

„MŪSŲ RYŠKIOJI ŠIAURINĖ ŽVAIGŽDĖ“

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  • Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projekto „Mūsų ryškioji šiaurinė žvaigždė“, (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, projekto trukmę, darbų pateikimo sąlygas, organizavimo tvarką ir baigiamąsias nuostatas.
  • Projektas vyks 2022 m. gruodžio 15- 2023 m. sausio 6 dienomis. Užduotys bus pateiktos tik registruotiems dalyviams, gavusiems patvirtinimą apie sėkmingą registraciją projekte.
  • Projektą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ (Spindulio g. 7, LT- 76163 Šiauliai, telefonas (8 41) 54 52 76, el. paštas darzelis.coliuke@splius.lt ). Koordinatorė – Ramūnė Kriskuvienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ pavaduotoja ugdymui, organizatorės – Aurelija Bersėnaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Monika Andruškienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Tikslas – išbandyti inžinerinius, konstrukcinius gebėjimus konstruojant žvaigždę.

2.2. Uždaviniai:

2.2.1. Domėtis dangaus kūnais, rinkti apie juos informaciją;

2.2.2. Panaudoti įvairias medžiagas šiaurinės žvaigždės kūrimui;

2.2.3 Patirti bendradarbiavimo ir kūrybos džiaugsmą, pajusti, kad kiekvienas gali prisidėti prie grupės kūrybos;

  2.2.4. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus bendradarbiauti virtualioje aplinkoje (uždaroje facebook grupėje), pristatant projekto metu atliktas  užduotis pagal projekto reikalavimus.

 III SKYRIUS

DALYVIAI, PROJEKTO TRUKMĖ

 

3.1. Projekto dalyviai – Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus (4-6 m.)  vaikai ir jų pedagogai.

3.2. Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 15 d. –  2023 m. sausio 6 d.

3.3. Norintys dalyvauti projekte pedagogai užpildo nuorodą https://forms.gle/DqcV57YYiWdpssGA8

 

IV SKYRIUS

DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS IR ORGANIZAVIMO TVARKA

            4.1. Projekto organizatoriai kviečia kurti šiaurInės žvaigždės maketus, panaudojant turimą STEAM patirtį.

4.2. Įgyvendintas veiklas savo įstaigoje projekto dalyviai fotografuoja ir uždaroje Facebook grupėje „Šiaulių l/d „Coliukė“ projektas „Mūsų ryškioji Šiaurinė žvaigždė“  savarankiškai skelbia:

4.3. 2-4 aiškias, vykdomos užduoties tikslą atitinkančias nuotraukas (arba koliažą), nurodydami įstaigos pavadinimą, atliktos užduoties pavadinimą, vaikų, atlikusių užduotį, amžių.

 

4.4. Pedagogams, parengusiems ugdytinį(ius), atsiuntusiems nuotraukas ir užsiregistravusiems nuorodoje bus išduoti Šiaulių lopšelio-darželio “Coliukė” direktoriaus pažymos dėl dalyvavimo projekte.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

           5.1. Projekto organizatoriai pasilieka teisę atrinkti pažangius darbus ir publikuoti savo nuožiūra. Projekto dalyvių darbus, vardus ir pavardes paskelbti Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ internetiniame puslapyje, https://coliuke.tavodarzelis.lt/  Facebook paskyroje, internetinėje svetainėje http://www.svietimonaujienos.lt/ nuo 2023-01-06 dienos.

            5.2. Dėl kilusių neaiškumų kreiptis el. p. monika.andruskiene@gmail.com, Tel. nr. 841545276    

5.3. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su projekto sąlygomis.

Paieška

Laisvos vietos

Ankstyvojo amžiaus gr. – 0
3 m. amžiaus gr. – 1
3-4 m. amžiaus gr. – 0
5 m. amžiaus gr. – 0
Priešmokyklinėje gr. – 1

Renginių kalendorius

Vasario  2023
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  

Prisijunkite

Prisijunkite

Mes Facebook’e

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 Šiaulių l-d „Coliukė“
NEĮGALIESIEMS