Konkursas „Estafetės kodas: mamos bateliai“

  PATVIRTINTA

                                                                                                                                        Šiaulių lopšelio-darželio ,,Coliukė“

                                                                                                                                        direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d.

                                                                                                                                        įsakymu Nr. V-

 

 

RESPUBLIKINIO KONKURSO

„ESTAFETĖS KODAS: MAMOS BATELIAI“, SKIRTO MOTINOS DIENAI

NUOSTATAI

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  • Respublikinio konkurso „Estafetės kodas: mamos bateliai“, skirto Motinos dienai (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, video įrašų pateikimo reikalavimus, vertinimo, apdovanojimo tvarką ir baigiamąsias nuostatas.
  • Konkursas vyks 2020 m. gegužės mėnesį. Konkursiniai darbai priimami iki 2020 m. gegužės 25 d. Konkurso laureatų darbai bus paskelbti interneto svetainėje https://coliuke.tavodarzelis.lt/ ir apdovanoti rėmėjų prizais (trys prizinės vietos).
  • Konkursą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ (Spindulio g. 7, LT- 76163 Šiauliai, telefonas (8 41) 54 52 76, el. paštas darzelis.coliuke@splius.lt ). Koordinatorė – Ramūnė Kriskuvienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ pavaduotoja ugdymui. Organizatorės – Aurelija Gudaitienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė, Asta Želionienė – priešmokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė.

 

  1. TIKSLAS

 

2.1. Sutelkti ugdymo įstaigų bendruomenės narius, vaikus, jų tėvelius, pedagogus dalyvauti estefečių kūrime, skirtame mamos dienai paminėti, panaudojant artimas buičiai kūrybines ugdymo priemones (moteriškus (mamos) batelius).

2.2. Skatinti vaikų fizinį aktyvumą.

 

III. UŽDAVINIAI

 

 3.1. Originaliai paminėti Motinos dieną vaikams, tėvams ir pedagogams kūrybiškai įsitraukiant į aktyvią ir kūrybišką fizinę veiklą.

3.2. Tenkinti vaikų poreikį judėti organizuojant įvairias estafetes namuose, panaudojant artimiausioje aplinkoje esančius objektus (moteriškus batelius).

3.3. Užfiksuoti  judriosios veiklos akimirkas savo sukurtuose video įrašuose.

 

  1. DALYVIAI

 

4.1. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai.

 

 

 

  1. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA

 

5.1. Kiekvienas Konkurse dalyvaujantis asmuo kuria estafetes, panaudodamas moteriškus batelius ir užfiksuoja video įrašuose.

5.2. Konkurso dalyviai pateikia organizuotos estafetės video įrašą. Kartu su video įrašu turi būti atsiųsta užpildyta dalyvio anketa (Priedas Nr. 1).

5.3. Video įrašas ir dalyvio anketa (Priedas Nr. 1) pateikiama organizatoriams el.p. coliukesrenginiai@gmail.com (iki 10 Mb), o didesnius nei 10 Mb naudodamiesi https://wetransfer.com/, nurodydami savo kontaktinius duomenis iki 2020 m. gegužės 24 (imtinai) dienos17 val.)

 

  1. VIDEO ĮRAŠŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

 

6.1. Rekomenduojame video įrašus Konkursui pateikti MP4, avi, mov formatu.

6.2. Konkursui siunčiamo video įrašo trukmė 1-3 minutės. Pageidautina, kad įraše būtų sumontuotas estafetės pavadinimas.

6.3. Pateikdamas video įrašą autorius tampa Konkurso dalyviu bei sutinka, kad:

– Konkursui pateikti video įrašai gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami konkurso sklaidos ir metodiniais tikslais;

– Video įrašai skelbiami organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, metodinės sklaidos svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt.

 

VII. VERTINIMAS

 

7.1. Iki nurodytos datos išsiųsti video įrašai  pirmiausia bus įvertinti techniškai – ar pateikti reikalingi duomenys, ar atitinka temą, ar dalyvių amžius atitinka taisyklėse nustatytą dalyvių amžių.

7.2. Taisykles atitinkantys video įrašai bus pateikti Konkursui: paskelbti Šiaulių l/d lopšelio-darželio  „Coliukė“ „Facebook“ paskyroje 2020 m. gegužės 25 d.

Konkursui pateiktus video įrašus vertins puslapio lankytojai iki 2020 m. gegužės 28 d. (imtinai).

 

VIII. APDOVANOJIMAS

 

8.1. Laimėtojai bus skelbiami 2020 m. gegužės 29 d.

8.2. Daugiausiai „patinka“ surinkę video įrašai, bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

8.3. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus.

8.4. Visiems dalyviams nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti padėkos raštai.

 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9.1. Dalyvavimas Konkurse reiškia dalyvių sutikimą viešinti ir publikuoti nuotraukas ir kt. teisės aktuose nustatyta tvarka.

_________________________

 

 

 

KONKURSO  

„ESTAFETĖS KODAS: MAMOS BATELIAI“

 

DALYVIO ANKETA

Ugdymo įstaigos pavadinimas  
Dalyvio el. pašto adresas, telefonas  
Estafetės kūrėjo vardas, pavardė, amžius  

 

 

 

 

 

Paieška

Renginių kalendorius

Birželio  2020
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Prisijunkite

Prisijunkite

Mes Facebook’e

Steigėjas

Steigėjas
© 2020 Šiaulių l-d „Coliukė“
NEĮGALIESIEMS