DĖMESIO!!! DĖL VAIKŲ IR MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO

 • Nemokamas vaikų ir mokinių maitinimas vykdomas bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, reglamentuojančiais socialinės paramos mokiniams teikimą.
 • Visi mokiniai, kurie nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, įskaitant darželius, nevertinant šeimos pajamų.
 • Vyriausybei paskelbus trijų karantiną dalis mokinių (tame tarpe ir priešmokyklinio amžiaus vaikų) mokysis/ugdysis nuotoliniu būdu, tačiau jeigu mokinys gauna nemokamą maitinimą, jis ir toliau turės būti tiekiamas, tik kiek kitaip: arba dalijami maisto daviniai, arba pagamintas maistas, kai to reikalauja individuali šeimos situacija.
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija 2020-08-19 parengė raštą ,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinių rekomendacijų“.

Šiaulių Lopšelio-darželio ,,Coliukė“ vaikų nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarka:

 • Direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo (socialinis pedagogas) sudaro nemokamą maitinimą gaunančių ir nuotoliniu būdu besimokančių mokinių sąrašą su informacija apie gyvenamąją vietą ir kontaktiniais telefono numeriais.
 • Vaiko tėvai ar globėjai informuojami apie galimybę nemokamą maitinimą vaikui gauti kita forma – maisto daviniu ar tiekiant pagamintą maistą vaikams, kurie auga sudėtingomis sąlygomis.
 • Išsiaiškinama, ar tėvai, globėjai pageidauja gauti nemokamą maitinimą vaikui per karantiną ir jei taip, ar šeimai labiau priimtina gauti maisto davinį, ar pagamintą maistą.
 • Nustatomas maisto išdavimo periodiškumas – kartą per savaitę penktadieniais nuo 13.00 iki 14.00 val..
 • Tėvai, globėjai elektroniniame dienyne ar telefonu ar kitais būdais informuojami apie visus sprendimus, susijusius su nemokamo maisto išdavimu.
 • Informacija paskelbiama lopšelio-darželio interneto svetainėje.
 • Maisto davinys turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytas vidutines rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.
 • Jeigu šeima neturi objektyvios galimybės pasiimti maisto davinio ar pagaminto maisto mokykloje (nes gyvena toli ir neturi transporto, serga ir panašiai), tuomet suderinama, kada ir kaip maistas pasiimtas iš įstaigos arba bus pristatytas į namus.
 • Pristačius į namus maistas paliekamas prie durų.
 • Kai dalijami maisto daviniai, jie turi būti iškart supakuoti ir paruošti išsinešti.
 • Atvykti pasiimti maisto davinio rekomenduojama vaiko tėvams, globėjams ar pilnamečiams vaikams.
 • Maisto davinius dalijantys asmenys turi nuolat naudoti asmenines apsaugos priemones: respiratorius, vienkartines pirštines, dezinfekcinį skystį. Rankas rekomenduojama plauti po tekančiu vandeniu su muilu. Dažniausiai liečiami paviršiai turi būti nuvalomi drėgnu būdu ir dezinfekcinėmis priemonėmis.

Plačiau galite paskaityti nuorodoje: REKOMENDACIJOS dėl nemokamo maitinimo SADM SMSM (3)

 

 

Paieška

Renginių kalendorius

Sausio  2021
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prisijunkite

Prisijunkite

Mes Facebook’e

Steigėjas

Steigėjas
© 2021 Šiaulių l-d „Coliukė“
NEĮGALIESIEMS