Darbas vasaros laikotarpiu

Tėvai (globėjai) dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu, lopšelio-darželio, vykdančios priešmokyklinio ugdymo programą,  direktoriui pateikia prašymą pagal Apraše patvirtintą formą  iki einamųjų metų gegužės 20 d.

Dėl prašyme nurodytos lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu datos pakeitimo, tėvai (globėjai) turi raštu informuoti iki einamojo mėnesio 25 d.

Lopšelio-darželio direktorius, atsiradus papildomam poreikiui ir esant laisvoms vietoms jau suformuotose grupėse, gali tenkinti tėvų (globėjų) prašymus po einamųjų metų gegužės 20 d.

Tėvų (globėjų), turinčių įsiskolinimų už vaiko išlaikymą įstaigoje, prašymai dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu netenkinami.

Grupės vasaros laikotarpiu formuojamos naujai ar sumažėjus vaikų skaičiui performuojamos, todėl vaikas gali būti perkeliamas į kitą grupę.

Iki einamųjų metų gegužės 25 d. suformuotų grupių sąrašai ir darbo laikas patvirtinami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu ir apie tai informuojami tėvai (globėjai).

Grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, nepažeidžiant Lietuvos higienos normos reikalavimų.

INFORMACIJA ŠVIETIMO SKYRIUI APIE VAIKŲ LANKOMUMĄ VASAROS LAIKOTARPIU

LANKOMUMO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS (TABELIS)

ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS SUTARTIS

Prašymas lankyti darželį vasarą 2022

Informacija atnaujinta — 2022-05-10 | << ATGAL

Paieška

Laisvos vietos

Ankstyvojo amžiaus gr. – 0
3 m. amžiaus gr. – 0
3-4 m. amžiaus gr. – 0
5 m. amžiaus gr. – 0
Priešmokyklinėje gr. – 1

Renginių kalendorius

Kovo  2023
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Prisijunkite

Prisijunkite

Mes Facebook’e

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 Šiaulių l-d „Coliukė“
NEĮGALIESIEMS